DiğerKüçük HayvanOrtopedi

Medial Patellar Luksasyon Patofizyolojisi

Herhangi bir travma söz konusu olmaksızın, doğumda meydana gelebilecek deformiteler sonucu, genç yaşlarda ortaya çıkan çoğu olgu gelişimsel bir bozukluk olarak kabul edilir (Kowaleski ve ark 2017). Bazı MPL olguları ise orta veya ileri yaşlarda gözlenebilir ancak bu durum, hastalığın kendini bu zamana kadar göstermemesi ile ilişkili olabileceğinden konjenital olarak tanımlanması hatalı olabilmektedir. Gelişimsel olarak tanımlanması bu yüzdendir. MPL’ nin tüm arka ekstremiteyi kapsayan, multifaktöriyel anatomik bir anormallik olduğu belirtilmektedir. MPL, uyumsuzluktan kaynaklanarak oluşur ve etkilenen ekstremitede fonksiyon kaybı ile ilerler. Patolojiler, sulcus trochlearis içerisindeki patella’ nın hafif dengesizliğinden, iskelet sistemindeki deformiteler ile birlikte kalıcı

bir luksasyona kadar değişiklik gösterebilir. Her ne kadar MPL’ nin patogenezi farklı açılardan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş olsa da altta yatan neden halen tam olarak anlaşılamamıştır. Coxa vara ve iskelet sistemi anormalliklerinin göreceli retroversiyonun neden olabileceği düşünülmüştür. Bu düzensizlikler ve PL sonucu arka ekstremitedeki karmaşık iskelet sistemi değişiklikleri;

 • Femoral anteversiyon,
 • Coxa vara (collum femoralis’ te azalmış eğim açısı)
 • Quadriceps kas grubunun mediale yer değiştirmesi,
 • Femoral varus,
 • Genu varum,
 • Sığ trochlear oluk,
 • Femoral kondül displazisi,
 • Tibal tüberositenin mediale yer değiştirmesi,
 • Tibia’ nın femura göre içe rotasyonu,
 • Proksimal tibia varus,
 • Diz ekleminin rotasyonel instabilitesi,
 • Dejeneratif eklem hastalıklar olarak sayılabilir (Putnam 1968, Hayashi ve ark 2010, DeCamp 2015).

PL durumunda diz eklemindeki internal tibial rotasyon, ön çapraz bağ rupturuna neden olabilir ve bu durum PL’ yi özellikle büyük ırk köpeklerde daha da şiddetlendirebilir (Gibbon ve ark 2006, Persuki ve ark 2006). Coxa vara ve azalan anterversiyon açılarının sonucunda quadriceps kas grubunun mediale yer değiştirdiği ve distal femur’ da anormal kuvvetler ile birlikte tibia’ nın internal rotasyonuna neden olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte, coxa valga küçük ırk köpeklerde MPL için oldukça önemli bir risk faktörüdür (Bound ve ark 2009). Bunun sonucunda, diz eklemini destekleyen lateral yumuşak dokular gerilir ve mediale yer değiştiren quadriceps kas grubunun distal femur üzerine uyguladığı lateral torsiyon kuvveti artar ve femur’ un laterale eğilmesine neden olur (Hayashi ve ark 2010). Bununla birlikte yapılan bazı çalışmalar, PL ile anteversiyon ve inklinasyon açısı arasında bir korelasyon göstermemiştir (Kaiser ve ark 2001, Soparat ve ark 2012).

Deformiteler, yumuşak dokulardaki hafif değişikliklerden iskelet sisteminde şiddetli anormalliklere kadar değişiklik gösterebilir. Hastalığın şiddeti, PL bulunan hayvanın yaşı ve PL’ nin kalıcı olmasından dolayı, gelişimini tamamlamamış köpeklerde fizisler üzerine binen aşırı yükten dolayı angular ve torsiyonel anormallikler oluşması ile ilişkilidir (Hulse 1981). PL ve quadriceps kaslarının yer değiştirmesi, aktif distal femoral fizis ve proksimal tibial fizis üzerinde bir kuvvet oluşturarak kemiklerde eğilme ve torsiyona neden olabilir (Hulse 1995). Bu fizisler üzerindeki kuvvetlerin uzun süreli olması, açısal deformiteleri ve torsiyonları daha da şiddetlendireceğinden kalıcı luksasyonlar oldukça önemlidir. MPL’ de, mediale yer değiştirmiş olan quadriceps kas grubu, küçük bir hipoplastik medial femoral condylus ve femoral varus ile sonuçlanan medial basıncı arttırır. Bununla birlikte, lateral basınçta da bir azalma meydana gelmesi de lateral condylus femoris’ in uzamasına neden olur. Ek olarak, tibial büyüme plağı anormal kuvvetlere tepki verir ve proksimal tibial varus ve proksimal tibial endotorsiyon meydana gelebilir (Hulse 1981). Hueter-Volkman prensibi, fizis üzerindeki artan kompresif kuvvetlerin büyümeyi yavaşlatacağını belirtirken, azalan kompresif kuvvetlerin ise büyümeyi hızlandıracağını belirtir. Ayrıca sulcus trochlearis’ in normal gelişiminden de sorumludur. Bununla birlikte, patella’ nın sulcus trochlearis üzerine yaptığı fizyolojik basınç da oluğun anatomik gelişimi için gereklidir. Bu fizyolojik basıncın ekslikliğinde, sığ bir sulcus trochlearis malformasyonu gelişebilir (Hulse 1981).

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı