DiğerKüçük HayvanOrtopedi

Patellar Luksasyonlarda Prevalans

PL, küçük hayvan hekimliğinde özellikle köpeklerde sıklıkla görülebilmektedir. Patella, medial veya lateral olarak yer değiştirebilir. Medial patellar luksasyon (MPL), tüm köpek ırklarında lateral patellar luksasyondan (LPL) daha yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Küçük ırk köpekler, büyük ırk köpeklere göre MPL’ ye yaklaşık olarak 12 kat daha duyarlıdırlar. Her ne kadar sıklıkla MPL tanısı konabiliyor olsa da LPL genellikle büyük ırk köpeklerde karşılaşılmaktadır. Köpeklerde patella luksasyonlarının yaklaşık %80’ i MPL’ dir. Küçük ırk köpeklerde gelişimsel olarak meydana gelen MPL’ nin yaklaşık %25’ i bilateral olarak seyreder. Her ne kadar MPL küçük ırklarda sık görülse de büyük ırk köpeklerde de görülebilmektedir (Hayes ve ark 1994, DeCamp 2015). Travmatik PL nadir olarak görülür, ancak travma veya diz eklemi operasyonu geçirmiş hayvanlarda operasyon sonrasında iyatrojenik olarak meydana gelebilir (Arthurs ve Langley-Hobbs 2006, 2007).

         Diz ekleminde en sık görülen bu ortopedik problem, İngiltere’ de 7. sırada gözlenirken, Amerika Birleşik Devletleri’ nde ise %5,4’ lük bir prevalansa sahiptir (Ness ve ark 1996, LaFond ve ark 2002). MPL hem küçük hem de büyük ırk köpeklerde LPL’ den daha yaygındır (%92 MPL, %8 LPL) (Bound ve ark 2009, Wangdee ve ark 2013). Bilateral luksasyon oranı ise %50-93 arasındadır (Clerfond ve ark 2014). Alınan bu sonuçlar, konjenital faktörlerin patella luksasyonu oluşumunda rol aldığı fikrini destekleyebilmektedir (Tablo 3.1) (Cashmore ve ark 2014).

Tablo 3.1. Irksal dağılım (O’Neill ve ark 2016)

Irk İncelenen Hasta Sayısı Prevalans (%)
Pomeranian 1040 6,5
Yorkshire Terrier 6980 5,4
Chihuahua 4619 4,9
Fransız Bulldog 1280 4
Lhasa Apso 1686 3,8
Cavalier King Charles Spaniel 4461 3,8
Bichon 2839 3,8
Pug 1998 3,5
Bulldog 1786 2,9
West Highland White Terrier 5275 2,5
Jack Russell Terrier 13520 1,7
Shih-tzu 4151 1,4
Melez 47300 1,2
Staffordshire Bull Terrier 16746 0,5
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı